more
Vị trí hiện tại : Xoilac tv > BRA Campeonato Paraibano
BRA Campeonato Paraibano
Bảng xếp hạng Thứ hạng 1 Phân số 20
Sousa PB /static/images/t1/point-arrow.png

BRA Campeonato Paraibano Lịch thi đấu

Không có dữ liệu
thứ
CLB
Số trận
W/D/L
W/L
Điểm
1
Sousa PB logoSousa PB
9
6/2/1
14/4
20
2
Botafogo PB logoBotafogo PB
9
3/6/0
11/6
15
3
Treze Campina Grande PB logoTreze Campina Grande PB
9
4/3/2
11/7
15
4
Sao Paulo Crystal FC logoSao Paulo Crystal FC
9
4/3/2
7/6
15
5
Nacional de Patos PB logoNacional de Patos PB
9
4/2/3
11/8
14
6
Campinense logoCampinense
9
3/5/1
8/6
14
7
Serra Branca EC logoSerra Branca EC
9
1/6/2
8/11
9
8
Centro Sportivo Paraibano logoCentro Sportivo Paraibano
9
2/3/4
9/13
9
9
Queimadense PB logoQueimadense PB
9
0/4/5
6/13
4
10
Auto Esporte Clube PB logoAuto Esporte Clube PB
9
0/2/7
7/18
2
Không có dữ liệu
04.09 02:30
Sousa PB logoSousa PB

1

Treze Campina Grande PB logoTreze Campina Grande PB

0

04.02 02:30
Treze Campina Grande PB logoTreze Campina Grande PB

2

Sousa PB logoSousa PB

1

03.27 03:00
Treze Campina Grande PB logoTreze Campina Grande PB

1

Sao Paulo Crystal FC logoSao Paulo Crystal FC

0

03.27 02:00
Sousa PB logoSousa PB

5

Botafogo PB logoBotafogo PB

1

03.20 02:00
Sao Paulo Crystal FC logoSao Paulo Crystal FC

1

Treze Campina Grande PB logoTreze Campina Grande PB

1

03.19 02:00
Botafogo PB logoBotafogo PB

1

Sousa PB logoSousa PB

0

03.13 02:00
Treze Campina Grande PB logoTreze Campina Grande PB

2

Queimadense PB logoQueimadense PB

1

03.13 02:00
Sousa PB logoSousa PB

4

Centro Sportivo Paraibano logoCentro Sportivo Paraibano

1

03.13 02:00
Sao Paulo Crystal FC logoSao Paulo Crystal FC

0

Serra Branca EC logoSerra Branca EC

0

03.13 02:00
Nacional de Patos PB logoNacional de Patos PB

0

Botafogo PB logoBotafogo PB

2

03.13 02:00
Auto Esporte Clube PB logoAuto Esporte Clube PB

0

Campinense logoCampinense

1

02.28 02:00
Queimadense PB logoQueimadense PB

0

Nacional de Patos PB logoNacional de Patos PB

3

02.27 05:00
Campinense logoCampinense

0

Treze Campina Grande PB logoTreze Campina Grande PB

0

02.26 02:00
Botafogo PB logoBotafogo PB

1

Sao Paulo Crystal FC logoSao Paulo Crystal FC

1

02.24 06:00
Nacional de Patos PB logoNacional de Patos PB

2

Centro Sportivo Paraibano logoCentro Sportivo Paraibano

1

02.24 02:00
Serra Branca EC logoSerra Branca EC

3

Auto Esporte Clube PB logoAuto Esporte Clube PB

2

02.20 02:00
Auto Esporte Clube PB logoAuto Esporte Clube PB

0

Sao Paulo Crystal FC logoSao Paulo Crystal FC

0

02.17 04:50
Queimadense PB logoQueimadense PB

1

Centro Sportivo Paraibano logoCentro Sportivo Paraibano

2

02.16 05:30
Sousa PB logoSousa PB

4

Auto Esporte Clube PB logoAuto Esporte Clube PB

0

02.14 06:30
Centro Sportivo Paraibano logoCentro Sportivo Paraibano

0

Botafogo PB logoBotafogo PB

1

thứ
CLB
Số trận
W/D/L
W/L
Điểm
1
Sousa PB logoSousa PB
9
6/2/1
14/4
20
2
Botafogo PB logoBotafogo PB
9
3/6/0
11/6
15
3
Treze Campina Grande PB logoTreze Campina Grande PB
9
4/3/2
11/7
15
4
Sao Paulo Crystal FC logoSao Paulo Crystal FC
9
4/3/2
7/6
15
5
Nacional de Patos PB logoNacional de Patos PB
9
4/2/3
11/8
14
6
Campinense logoCampinense
9
3/5/1
8/6
14
7
Serra Branca EC logoSerra Branca EC
9
1/6/2
8/11
9
8
Centro Sportivo Paraibano logoCentro Sportivo Paraibano
9
2/3/4
9/13
9
9
Queimadense PB logoQueimadense PB
9
0/4/5
6/13
4
10
Auto Esporte Clube PB logoAuto Esporte Clube PB
9
0/2/7
7/18
2
Chia sẻ với bạn bè đi
Telegram

Telegram

copyLink

CopyLink

hủy