more
Vị trí hiện tại : Xoilac tv > BRA Campeonato Paulista A1
BRA Campeonato Paulista A1
Bảng xếp hạng Thứ hạng 1 Phân số 0
Sao Paulo /static/images/t1/point-arrow.png

BRA Campeonato Paulista A1 Lịch thi đấu

Không có dữ liệu
thứ
CLB
Số trận
W/D/L
W/L
Điểm
1
Sao Paulo logoSao Paulo
0
0/0/0
0/0
0
2
Guarani SP logoGuarani SP
0
0/0/0
0/0
0
3
Mirassol logoMirassol
0
0/0/0
0/0
0
4
Santo Andre logoSanto Andre
0
0/0/0
0/0
0
5
Portuguesa Desportos logoPortuguesa Desportos
0
0/0/0
0/0
0
6
Palmeiras logoPalmeiras
0
0/0/0
0/0
0
7
Sao Bernardo logoSao Bernardo
0
0/0/0
0/0
0
8
Ituano  SP logoItuano SP
0
0/0/0
0/0
0
9
Ferroviaria SP logoFerroviaria SP
0
0/0/0
0/0
0
10
Corinthians Paulista logoCorinthians Paulista
0
0/0/0
0/0
0
Không có dữ liệu
04.10 02:00
Palmeiras logoPalmeiras

4

Ah so Santa SP logoAh so Santa SP

0

04.03 02:00
Agua Santa logoAgua Santa

2

Palmeiras logoPalmeiras

1

03.27 02:00
Sao Bernardo logoSao Bernardo

0

Mirassol logoMirassol

0

03.21 07:00
Agua Santa logoAgua Santa

1

Red Bull Bragantino logoRed Bull Bragantino

1

03.20 02:00
Palmeiras logoPalmeiras

1

Ituano  SP logoItuano SP

0

03.18 06:00
Mirassol logoMirassol

1

Guarani SP logoGuarani SP

0

03.17 05:00
Sao Bernardo logoSao Bernardo

1

Inter de Limeira logoInter de Limeira

0

03.14 06:00
Sao Paulo logoSao Paulo

0

Ah so Santa SP logoAh so Santa SP

0

03.13 05:30
Bragantino logoBragantino

2

Botafogo SP logoBotafogo SP

0

03.13 02:00
Corinthians Paulista logoCorinthians Paulista

1

Ituano  SP logoItuano SP

1

03.12 05:00
Palmeiras logoPalmeiras

1

Sao Bernardo logoSao Bernardo

0

03.12 02:00
Santo Andre logoSanto Andre

0

Inter de Limeira logoInter de Limeira

0

03.11 06:00
Guarani SP logoGuarani SP

2

Portuguesa Desportos logoPortuguesa Desportos

1

03.06 02:00
Botafogo SP logoBotafogo SP

1

Sao Paulo logoSao Paulo

3

03.06 02:00
Ferroviaria SP logoFerroviaria SP

0

Inter de Limeira logoInter de Limeira

0

03.06 02:00
Guarani SP logoGuarani SP

0

Palmeiras logoPalmeiras

0

03.06 02:00
Ituano  SP logoItuano SP

3

Santos logoSantos

0

03.06 02:00
Mirassol logoMirassol

1

Portuguesa Desportos logoPortuguesa Desportos

2

03.06 02:00
Sao Bento logoSao Bento

0

Red Bull Bragantino logoRed Bull Bragantino

3

03.06 02:00
Sao Bernardo logoSao Bernardo

0

Ah so Santa SP logoAh so Santa SP

1

thứ
CLB
Số trận
W/D/L
W/L
Điểm
1
Sao Paulo logoSao Paulo
0
0/0/0
0/0
0
2
Guarani SP logoGuarani SP
0
0/0/0
0/0
0
3
Mirassol logoMirassol
0
0/0/0
0/0
0
4
Santo Andre logoSanto Andre
0
0/0/0
0/0
0
5
Portuguesa Desportos logoPortuguesa Desportos
0
0/0/0
0/0
0
6
Palmeiras logoPalmeiras
0
0/0/0
0/0
0
7
Sao Bernardo logoSao Bernardo
0
0/0/0
0/0
0
8
Ituano  SP logoItuano SP
0
0/0/0
0/0
0
9
Ferroviaria SP logoFerroviaria SP
0
0/0/0
0/0
0
10
Corinthians Paulista logoCorinthians Paulista
0
0/0/0
0/0
0
11
Sao Bento logoSao Bento
0
0/0/0
0/0
0
12
Agua Santa logoAgua Santa
0
0/0/0
0/0
0
13
Corinthians Paulista logoCorinthians Paulista
12
6/4/2
19/10
22
14
Botafogo SP logoBotafogo SP
5
2/2/1
7/5
8
15
Palmeiras logoPalmeiras
5
3/2/0
6/1
11
16
Palmeiras logoPalmeiras
5
3/2/0
6/1
11
17
Sao Paulo logoSao Paulo
12
7/2/3
23/10
23
18
Sao Paulo logoSao Paulo
5
2/2/1
7/4
8
19
Bragantino logoBragantino
12
6/2/4
15/10
20
20
Sao Paulo logoSao Paulo
2
1/1/0
2/1
4
21
Corinthians Paulista logoCorinthians Paulista
5
3/1/1
7/3
10
22
Palmeiras logoPalmeiras
12
8/4/0
18/5
28
23
Palmeiras logoPalmeiras
6
4/2/0
9/2
14
24
Bragantino logoBragantino
0
0/0/0
0/0
0
25
Bragantino logoBragantino
5
2/1/2
4/5
7
26
Botafogo SP logoBotafogo SP
12
4/2/6
14/17
14
27
Agua Santa logoAgua Santa
5
1/2/2
4/8
5
28
Bragantino logoBragantino
2
1/1/0
2/1
4
29
Agua Santa logoAgua Santa
12
7/2/3
13/9
23
30
Corinthians Paulista logoCorinthians Paulista
5
3/1/1
7/3
10
31
Santo Andre logoSanto Andre
5
3/1/1
6/4
10
32
Corinthians Paulista logoCorinthians Paulista
6
4/1/1
9/3
13
33
Sao Bernardo logoSao Bernardo
12
8/2/2
21/9
26
34
Sao Bento logoSao Bento
5
2/2/1
4/4
8
35
Ituano  SP logoItuano SP
12
3/3/6
11/18
12
36
Sao Bernardo logoSao Bernardo
5
2/2/1
8/6
8
37
Inter de Limeira logoInter de Limeira
5
2/1/2
2/4
7
38
Sao Bento logoSao Bento
12
2/4/6
5/14
10
39
Santos logoSantos
12
3/5/4
14/17
14
40
Mirassol logoMirassol
5
1/1/3
6/7
4
41
Santo Andre logoSanto Andre
5
3/1/1
6/4
10
42
Ferroviaria SP logoFerroviaria SP
5
1/1/3
6/8
4
43
Sao Bento logoSao Bento
2
1/1/0
2/1
4
44
Mirassol logoMirassol
12
4/3/5
14/14
15
45
Sao Paulo logoSao Paulo
6
3/2/1
8/4
11
46
Santo Andre logoSanto Andre
12
4/2/6
9/14
14
47
Guarani SP logoGuarani SP
5
1/1/3
5/6
4
48
Sao Bernardo logoSao Bernardo
6
3/2/1
9/6
11
49
Portuguesa Desportos logoPortuguesa Desportos
5
1/1/3
6/9
4
50
Ituano  SP logoItuano SP
5
0/3/2
2/5
3
51
Portuguesa Desportos logoPortuguesa Desportos
12
2/4/6
10/18
10
52
Inter de Limeira logoInter de Limeira
12
3/2/7
4/18
11
53
Santos logoSantos
5
1/3/1
4/5
6
54
Palmeiras logoPalmeiras
2
1/1/0
1/0
4
55
Ferroviaria SP logoFerroviaria SP
12
2/3/7
11/18
9
56
Sao Paulo logoSao Paulo
5
2/2/1
7/4
8
57
Guarani SP logoGuarani SP
12
4/2/6
14/14
14
58
Ec Sao Bernardo logoEc Sao Bernardo
1
1/0/0
3/0
3
59
Sao Bernardo logoSao Bernardo
5
2/2/1
8/6
8
60
Santo Andre logoSanto Andre
6
3/1/2
6/5
10
61
Bragantino logoBragantino
6
3/1/2
5/5
10
62
Corinthians Paulista logoCorinthians Paulista
2
1/0/1
3/1
3
63
Botafogo SP logoBotafogo SP
5
2/2/1
7/5
8
64
Inter de Limeira logoInter de Limeira
6
3/1/2
3/4
10
65
Sao Bento logoSao Bento
5
2/2/1
4/4
8
66
Ferroviaria SP logoFerroviaria SP
2
1/0/1
4/3
3
67
Bragantino logoBragantino
5
2/1/2
4/5
7
68
Guarani SP logoGuarani SP
2
1/0/1
2/1
3
69
Sao Bento logoSao Bento
6
2/3/1
5/5
9
70
Botafogo SP logoBotafogo SP
0
0/0/0
0/0
0
71
Inter de Limeira logoInter de Limeira
5
2/1/2
2/4
7
72
Botafogo SP logoBotafogo SP
2
1/0/1
2/1
3
73
Botafogo SP logoBotafogo SP
6
2/2/2
7/7
8
74
Agua Santa logoAgua Santa
6
2/2/2
7/8
8
75
Santo Andre logoSanto Andre
2
1/0/1
2/2
3
76
Santos logoSantos
5
1/3/1
4/5
6
77
Agua Santa logoAgua Santa
5
1/2/2
4/8
5
78
Santos logoSantos
2
1/0/1
2/3
3
79
Santos logoSantos
6
1/3/2
5/8
6
80
Santos logoSantos
0
0/0/0
0/0
0
81
Inter de Limeira logoInter de Limeira
2
1/0/1
1/3
3
82
Mirassol logoMirassol
5
1/1/3
6/7
4
83
Inter de Limeira logoInter de Limeira
0
0/0/0
0/0
0
84
Mirassol logoMirassol
6
1/2/3
7/8
5
85
Guarani SP logoGuarani SP
6
1/1/4
5/7
4
86
Ituano  SP logoItuano SP
2
0/2/0
1/1
2
87
Guarani SP logoGuarani SP
5
1/1/3
5/6
4
88
Ferroviaria SP logoFerroviaria SP
5
1/1/3
6/8
4
89
Sao Bernardo logoSao Bernardo
1
0/1/0
1/1
1
90
Ferroviaria SP logoFerroviaria SP
6
1/1/4
6/9
4
91
Portuguesa Desportos logoPortuguesa Desportos
5
1/1/3
6/9
4
92
Portuguesa Desportos logoPortuguesa Desportos
6
1/1/4
6/10
4
93
Portuguesa Desportos logoPortuguesa Desportos
2
0/1/1
1/3
1
94
Ec Sao Bernardo logoEc Sao Bernardo
1
1/0/0
3/0
3
95
Ituano  SP logoItuano SP
6
0/3/3
2/8
3
96
Ec Sao Bernardo logoEc Sao Bernardo
1
1/0/0
3/0
3
97
Mirassol logoMirassol
2
0/0/2
1/3
0
98
Ituano  SP logoItuano SP
5
0/3/2
2/5
3
99
Agua Santa logoAgua Santa
2
0/0/2
1/6
0
Chia sẻ với bạn bè đi
Telegram

Telegram

copyLink

CopyLink

hủy